Χρύσα Γιαννικούρου & Μιχάλης Σκαπινάκης

Σκαπινάκης
Μιχάλης
Απόστρατος Αξιωματικός

Γιαννικούρου
Χρύσα
Ιδ. Υπάλληλος

Τίτλος: JTL