Χαρά Μπακόλα & Νίκος Κοντογιάννης

Κοντογιάννης
Νίκος
Τεχνολόγος γραφικών τεχνών

Μπακόλα
Χαρά

Τεχνολόγος τροφίμων

Τίτλος: JTL