Βικτώρια Θεορή & Άλκης Θεορή (CY)

Θεορή
Άλκης
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Θεορή
Βικτώρια
Υπεύθυνη Παραλαβών Υπεραγοράς

Τίτλος: OL

Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, την ιδέα ανάπτυξης δικτύου συνεργατών, την προοπτική του να έχεις την δίκη σου επιχείρηση, την εLευθεRία του χρόνου – χωρίς αφεντικά, ονειρευτήκαμε, πιστέψαμε ότι μπορούμε, μπήκαμε στη δράση και βοηθήσαμε ανθρώπους να κάνουν αυτό που και εμείς κάναμε.