Σωτήρης Παπαδιώτης & Μαρίνα Μπακαλού

Παπαδιώτης
Σωτήρης
Ιδιωτικός υπάλληλος

Μπακαλού
Μαρίνα
Υπευθύνη ανάπτυξης πελατείας τράπεζα Πειραιώς

Τίτλος: TL

Η συγκεκριμένη ιδέα μπήκε στη ζωή μας σαν έξυπνη κατανάλωση. Τελικά μέσα από τα σεμινάρια εξελίχθηκε σε τρόπο ζωής και σκέψης. Το μότο της εταιρείας μας οδηγεί: More quality for your life (περισσότερη ποιότητα ζωής)!