Παναγιώτης Καραμήτσος & Όλγα Κυπριώτου

Καραμήτσος
Παναγιώτης
Σκηνοθέτης-Παραγωγός

Κυπριώτου
Όλγα
Μοντέλο

Τίτλος: JTL